โครงการ Power Green Camp

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 02 441 5000
ต่อ 2203, 2223-2226
โทรสาร 02 441 9510

สนับสนุนโดย
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited (Thailand)

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
http://facebook.com/powergreencamp