Power Green Camp

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

Our Activity

ค่ายของเราให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมค่าย ในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติ รวมทั้งดูงานภาคสนาม

All Free

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เตรียมพบกับ

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18

(Power Green Camp รุ่นที่ 18)

    Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer

>> สมัครเลย <<


📍 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 66: เปิดรับสมัคร
📍 25 ก.ย. 66: ประกาศผลรับสมัคร
📍 15 – 21 ต.ค. 66: จัดกิจกรรมสุดมันหลากหลายรูปแบบ

มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง?
♻ เข้าใจวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Waste Management)
♻ ฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
♻ เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม (Data analytics)
♻ ฝึกสร้าง Content เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรงจากคนดังในแวดวงโซเชียลมีเดีย ปูทางสู่การเป็น Green Influencer
♻ กิจกรรมลงเรือเก็บและคัดแยกขยะในชุมชนคลองลาดพร้าว ณ มูลนิธิ TerraCycle
♻ เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิลและกระบวนการผลิตผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ณ บริษัทชั้นนำใน จ.ระยอง
♻ เรียนรู้การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) ด้วยขยะอินทรีย์ ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
♻ คืนความสะอาดให้หน้าหาดและเรียนรู้การปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเล ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
♻ รับบทนักทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
♻ กิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ใครสมัครได้บ้าง?
🙋‍♀️ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ (ไม่จำกัดแผนการเรียน) และ ปวช.

>> สมัครเลย <<

โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากโครงการ นำกลับไปทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น