Power Green Camp

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

Our Activity

ค่ายของเราให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมค่าย ในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติ รวมทั้งดูงานภาคสนาม

All Free

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19

(Power Green Camp #19)

   28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567


คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนในประเทศไทย
  2. สมัครเป็นรายบุคคล และสามารถอยู่ทำกิจกรรมได้ครบตลอดโครงการ

วิธีการสมัคร

  1. ถ่ายคลิป vdo ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “คุณคิดว่า ป่าในเมืองมีความสำคัญต่อความหลากหลายของระบบนิเวศอย่างไร และในฐานะแกนนำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม คุณมีแนวคิดหรือวิธีการในการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองอย่างยั่งยืนอย่างไร?
  2. แชร์คลิปของคุณผ่าน social media ของตนเอง (ช่องทางใดก็ได้ facebook, tiktok, instragram, youtube)
    โดยติด #PowerGreenCamp19 (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
  3. กรอกข้อมูลสมัคร ในหน้า Register ของ www.powergreencamp.com

Our Gallery

โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากโครงการ นำกลับไปทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น