Power Green Camp

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

Our Activity

ค่ายของเราให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมค่าย ในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติ รวมทั้งดูงานภาคสนาม

All Free

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากโครงการ นำกลับไปทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น