Power Green Camp

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

Our Activity

ค่ายของเราให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมค่าย ในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติ รวมทั้งดูงานภาคสนาม

All Free

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19

(Power Green Camp #19)

28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • 1.กำลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนในประเทศไทย
  • 2.สมัครเป็นรายบุคคล และสามารถอยู่ทำกิจกรรมได้ครบตลอดโครงการ
  • เปิดรับสมัคร 1 -31 มีนาคม 2567

 

ประกาศผลการคัดเลือก

    • – ประกาศรายชื่อเยาวชน ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 เมษายน 2567  
    • ยื่นยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

 

>> ประกาศผลการคัดเลือก <<

 

โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากโครงการ นำกลับไปทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น