โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (The Power Green Camp 2023)
Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer
ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

สถานที่

07.00–09.00 น.

ลงทะเบียน

ลานวงกลม ชั้น G อาคาร 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

09.00–10.30 น.

กิจกรรมการเรียนรู้และทำความรู้จักเพื่อนร่วมค่าย

ห้อง 4218

11.00–11.30 น.

Pre-Test ทดสอบก่อนเรียน

ห้อง 4129

11.00–12.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “Personal Carbon Footprint”

Learning by Doing ในหัวข้อ “Food Waste Separation & Behavior”

ห้อง 4129

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00–14.00 น.

พิธีเปิดค่ายฯ

ห้อง 4224

14.00-15.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “สายสืบภูมิสารสนเทศ: I can see your places”

ห้อง Lab GIS

15.00–16.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “สายสืบสารสนเทศ: “The more the better”

ห้อง Lab GIS

16.00–16.30 น.

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (เดินทางด้วยรถราง)

 

17.00–17.30 น.

เก็บสัมภาระที่พัก

 

17.30–18.00 น.

Learning from Experience  ในหัวข้อ “ถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตร”

ห้อง 4129

19.00–20.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “ทำ Content สิ่งแวดล้อมยังไงให้ปัง”

ห้อง 4218

20.00–21.30 น.

กิจกรรมสันทนาการ

ห้อง 4218

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

 

08.00-09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4

09.00-12.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “Food Waste Transformation”

ห้อง 4215

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.00 น.

Learning from Experience ในหัวข้อ “พลาสติกจิ๋วกับการปนเปื้อนระดับเซลล์ในพืชน้ำและพืชชายฝั่ง”

ห้อง 4215

14.00-15.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “Personal Carbon Footprint”

ห้อง 4215

15.00-16.00 น.

Learning from Experience ในหัวข้อ “Life Cycle Waste Management & Non-tariff Barriers”

ห้อง 4215

16.00-18.00 น.

-กิจกรรมการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-เริ่มโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กำหนดหัวข้อโครงงานและค้นคว้าข้อมูล

ห้อง 4114 – 4119

19.00–21.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ

ห้อง 4218

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

 

08.00-09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

 

09.00-10.30 น.

การบรรยายพิเศษ : Inspiration สู่การเป็น Green influencer

ห้อง 4228

10.30-12.00 น.

ออกเดินทางจากมหิดล ศาลายา ไปยังจุดมูลนิธิ TerraCycle เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-16.00 น.

กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ : Learning by Doing
– กิจกรรมลงเรือ เก็บขยะ
– การคัดแยกขยะ

คลองลาดพร้าว กรุงเทพฯ

17.00-18.00 น.

พบอาจารย์ที่ปรึกษา: จัดทำโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ห้อง 4114 – 4119

19.00–21.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ

4218

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

 

06.00-10.00 น.

ออกเดินทางจากมหิดล ศาลายา ไปยัง บริษัท ENVICCO จำกัด บ้านฉาง จ.ระยอง

 

10.00-12.00 น.

Learning by Study Visit ENVICCO ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-16.00 น.

ออกเดินทางไป เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

 

16.00 -17.00 น.

Learning by Doing
– ศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่
– เก็บขยะชายหาด

เกาะสีชัง

17.00–18.00 น

เข้าที่พัก

 

19.00-21.00 น.

จัดทำโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

 

07.00-08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

 

08.0- 12.00 น.

Food Loss Food Waste Thailand วิสาหกิจเพื่อสังคม เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-16.00 น.

Learning by Doing ในหัวข้อ “การปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเล”

กิจกรรมที่ชายหาด

16.00–20.00 น.

กิจกรรมสันทนาการริมหาด พร้อมรับประทานอาหารเย็น (ปาร์ตี้บาร์บีคิว)

 

20.00-21.00 น.

จัดทำโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

 

08.00-09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

 

09.00-12.00 น.

เดินทางกลับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาศาลายา

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00 น.

กิจกรรมฝึกปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อม

ห้อง Lab 4410

15.00-18.00 น.

พบอาจารย์ที่ปรึกษา: จัดทำโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ห้อง 4114 – 4119

19.00–19.30 น.

Post-Test ทดสอบหลังเรียน

ห้อง 4129

19.30–23.00 น.

กิจกรรม “สร้างสรรค์สายใย….ร่วมใจชาวค่ายฯ

 

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

 

08.00 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

 

09.00-12.00 น.

นำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ห้อง 4224

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.00 น.

พิธีปิดค่ายฯ

ห้อง 4224

17.00 น.

เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนา