Jungle rumble กับ Power green camp 2020

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 15
จัดกิจกรรมพิเศษ โดยการจัดแข่งขันกิจกรรมผ่านทางระบบ online เพื่อคัดเลือกน้องๆ เข้าร่วมโครงการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ กับ Power green camp ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพรชบุรี

7-9 December 2020