Jungle rumble กับ Power green camp 2020

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 15

7-9 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพิเศษ โดยการจัดแข่งขันกิจกรรมผ่านทางระบบ online จากน้องๆทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกน้องๆ เพียง 5 ทีม
เข้าร่วมโครงการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กับ Power green camp ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพรชบุรี

Highlight: กางเต้นท์ค้างแรมที่บ้านกร่าง, ทำโป่งเทียม, กิจกรรมดูดาว , ดูนก , เดินป่าศึกษาธรรมชาติ