ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14


“รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ”
วันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2562

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การปกป้องวิกฤตการณ์การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Learning by Doing  “ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” กิจกรรมการเรียนรู้   “เปลี่ยนปรับ รับมือ สู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ศึกษาดูงาน: อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด – สวนสนประดิพัทธ์
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขา และระบบนิเวศต่างๆ รวมทั้งการเก็บขยะที่ชายหาด ระบบนิเวศทางทะเล