ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14
“รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ”
วันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2562
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขา และระบบนิเวศต่างๆ