โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19

ปีนี้มาใน ธีม “Urban-Rewilding  ป่า-เมือง-ชีวิต”

28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่าย

Download เอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมค่าย Doc / Pdf
*** ยืนยันการเข้าร่วมค่ายภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 (16.30 น.)***

***หมายเหตุ : ส่งแบบตอบรับทาง email: Pathomphot.chi@mahidol.ac.th เท่านั้น***

>>Download กำหนดการ Power Green camp รุ่นที่ 19 <<

สำหรับปีนี้ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพของป่าในเมืองอย่างเป็นระบบ

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ มีดังนี้

  • เรียนรู้ความสำคัญของป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า – เมือง – ชีวิต
  • รู้จักสมุนไพรไทย พืชสำคัญของป่าเมือง (Biodiversity and Herbal Walk) ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 • กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม พื้นที่ป่าธรรมชาติ ณ จังหวัดสระบุรี
   • o สำรวจผืนป่า ศึกษาธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Bio Banks) ต้นกำเนิดป่าเมือง
   • o สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
   • o เรียนรู้การถอดรหัสพยากรณ์จากต้นไม้
   • o กิจกรรมปลูกป่าฟื้นคืนไม้พื้นถิ่น
   • o กิจกรรมการอาบป่า (Forest Bathing) เปิดประสาทสัมผัสทั้งห้า (รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส) เชื่อมต่อกับธรรมชาติ

   

 • กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม พื้นที่ป่าในเมือง ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ
   • o เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาพื้นที่ป่าในเมืองอย่างเป็นระบบ
   • o สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าในเมือง และกระบวนการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
   • o ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและอากาศ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง
   • o ทำความรู้จัก “รุกขกร” (Arborist) นักศัลยกรรมต้นไม้ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบและพัฒนาป่าในเมือง
   • o ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
   • o กิจกรรม ‘คบเด็กสร้างเมือง’ ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมออกแบบเมืองยั่งยืนในฝัน

   

  • กิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม , สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร , ป่าและลำธารธรรมชาติ สระบุรี

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ

 1. ใบประกาศนียบัตร (เมื่อผ่านการเข้าร่วมค่าย โดยต้องอยู่ครบตลอดโครงการ)
 2. เสื้อ(2ตัว) หมวก กระเป๋าเป้ กระบอกน้ำ ของค่าย
 3. ที่พักฟรี ตลอดกิจกรรม
 4. อาหาร / ของว่าง ฟรี
 5. ค่าเดินทางไป-กลับ จากบ้าน มายัง มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามอัตราประกาศของกระทรวงการคลัง *โปรดเตรียมตั๋วเดินทางมาแสดง หากเดินทางด้วยรถส่วนตัว คิดตามระยะทาง)
 6. รางวัล อื่นๆ จากการร่วมกิจกรรมค่าย และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมมา

 1. ของใช้ส่วนตัว (เช่น ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์อาบน้ำ, ครีม ,โลชั่นฯ)
 2. เสื้อผ้า ถุงเท้า (เพียงพอสำหรับกิจกรรมค่าย 7 วัน)
 3. รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ
 4. ยารักษาโรค ที่จำเป็น
 5. เสื้อคลุมกันแดด

หมายเหตุ : วันเปิดค่ายสวมชุดนักเรียน , ในวันอื่นๆ เสื้อผ้าเป็นชุดสุภาพ กางเกงขายาว (จะมีนัดหมายวันใส่เสื้อค่ายในวันทำกิจกรรม)

สอบถามเพิ่มเติม พี่จอห์น: line@439mubyn