สิ่งที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power green camp ครั้งที่ 16

จะได้รับ

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับนำไปสร้างสรรค์ผลงานจำนวน 10 ทีม ทีมละ 2,000 บาท

2. ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์มูลค่า 9,945 บาท/คน

3. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16

4.รางวัลการประกวด แนวคิด หรือไอเดียของโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 Theme: ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทีมขวัญใจมหาชน (Popular Vote)” จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร